امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
   
 
تعريف و موضوع علم شيمي دارو يي:

شیمی دارویی که شیمی مواد درمانی و  شیمی ترکیبات دارویی نیز نامیده می شود به طرق مختلف تعریف شده است:

شیمی دارویی درباره کشف ، تکوین ، شناسایی و تفسیر روش اثر ترکیبات فعال زیستی در سطح مولکولی بحث می کند و تاکید آن بر داروها است ولی توجه شیمی دان شیمی دارویی تنها منحصر به دارو نبوده و به طور عموم بر کلیه ترکیباتی است که فعالیت زیستی دارند. شیمی دارویی علاوه بر این در ارتباط با مطالعه ، شناسایی و سنتز محصولات متابولیکی داروها و ترکیبات وابسته نیز می باشد.

شیمی دارویی علمی است که ریشه در کلیه شاخه های علوم شیمی و زیست شناسی دارد. این علم اساسا در تفهیم و توضیح مکانیزم های عملکرد داروها می باشد و بر این پایه کوشش می کند تا رابطه بین ساختمان شیمیایی و فعالیت زیستی را یافته و رفتار پویائی زیستی را به فعالیت شیمیایی و خصوصیات فیزیکی عوامل دارو درمانی ارتباط دهد.

شیمی دارویی علاوه بر این شامل جداسازی، تشخیص و سنتز ترکیباتی است که می توانند در علوم پزشکی برای پیشگیری ، بهبود و درمان بیماریها بکار روند و بدین ترتیب شیمی دارویی اصول شیمیایی مواد در رشته دارو درمانی را تامین می نماید

با توجه به مفاهیم یاد شده می توان چنین خلاصه کرد که شیمی دارویی گستره ای از علوم دارویی است که اصول شیمی و زیست شناسی را برای ایجاد دانشی که می تواند منجر به ارائه مواد دارویی جدید شود ، بکار می برد. بنابراین یک شیمیدان دارویی نه تنها باید شیمی دان آلی قابلی باشد ، بلکه می بایست زمینه بنیادی در علوم زیست شناسی ، بخصوص بیوشیمی و فارماکولوژی نیز داشته باشد.

عمده فعالیتهای گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی مشهد بطور خلاصه بشرح زیر است:

1)تدریس دروس مرتبط با شیمی دارویی  به دانشجویان دوره داروسازی عمومی شامل:

شیمی عمومی ، شیمی آلی  ، کنترل شیمیایی داروها، کنترل میکروبی داروها ، شیمی تجزیه ، روشهای تجزیه دستگاهی و شیمی دارویی .........

2) راهنمائی پایان نامه های دانشجویان دوره داروسازی عمومی و تخصصی.

3)اجرای طرحهای تحقیقاتی در زمینه های مرتبط با موضوعات مختلف شیمی دارویی از جمله طراحی و سنتز ترکیبات آلی جدید ، مطالعه فرآهمی زیستی داروها ی مختلف ،  مطالعه فارماکوکینتیک داروها ، کنترل میکربی داروها و ....

4)تالیف و ترجمه کتب مرتبط با رشته شیمی دارویی و دروس مربوطه.

5)انتشار مقالات تحقیقاتی در مجلات معتبر علمی داخل و خارج از کشور.

6) شرکت در کنفرانس های علمی داخل و خارج کشور وارائه مقلات مختلف در این کنفرانس ها.